B-25J Mitchell "Tondelayo" - firstduephotos

Interior - Looking Forward Through The 'Tunnel' To The Nose/Bombadier Position

104tondelayo